0413-769025

May 26, 2018

Privacy Beleid TV Zijtaart


Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

TV Zijtaart heeft de volgende zaken geregeld:

·        Er is een privacy-beleid opgesteld waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd en waarin beschreven staat welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel. Dit privacy beleid is bijgevoegd en is ook te vinden op www.tvzijtaart.nl

·        Er is een privacy-verantwoordelijke/privacy-persoon benoemd in het bestuur waar iedereen terecht kan voor vragen en klachten. Dit is de secretaris. Klachten zullen desgewenst behandeld worden door de voorzitter van onze vereniging;

·        Personen die persoonsgegevens kunnen inzien zullen worden gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

·        Er zijn richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met de verspreiding van persoonsgegevens. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de ledenlijst die beschikbaar is geweest via het afgesloten gedeelte van de website en in het paviljoen worden verwijderd.;

·        Alle computers waarop de gegevens worden verwerkt worden continue voorzien van de laatste beveiligingsupdates en virusscanners;

·        Uw gegevens worden alleen verstrekt aan de KNLTB en aan geen enkele andere externe partij tenzij hier in het bestuur anders over wordt besloten bij unanimiteit. In een dergelijk geval zal hierover nadere informatie worden verstrekt en de mogelijkheid worden geboden om hier bezwaar tegen te maken.

 

In het kader van de AVG moeten wij aan u vragen of u bezwaar heeft tegen het gebruik van geschikt beeldmateriaal waarop u kunt zijn afgebeeld in het kader van activiteiten van onze vereniging. Dit betreft bijvoorbeeld foto’s van evenementen zoals toernooien, interne-/externe competitie en feest-/ spellenavonden.

Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die passen binnen de doelstellingen van onze vereniging. Indien u geen toestemming verleent zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat u op foto’s wordt afgebeeld maar hierbij vragen wij ook uw eigen medewerking. Als er bijvoorbeeld een foto wordt gemaakt tijdens een activiteit, dan is het ook uw eigen verantwoordelijkheid om aan te geven dat u hier niet op afgebeeld wilt worden. 


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u ervan overtuigd te hebben dat het bestuur van TV Zijtaart alles doet wat in zijn vermogen ligt om de privacy van u als oud-lid goed te waarborgen. Toch kunnen wij ons ook goed voorstellen dat bovenstaande nog vragen en/of onduidelijkheden oproept. Neem dan contact op met onze privacy-persoon binnen het bestuur via info@tvzijtaart.nl

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

Informatie

Tennisvereniging Zijtaart bestaat inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Op 14 september 1998 is de vereniging opgericht en in oktober 1999 zijn de eerste twee banen opgeleverd en is er een noodgebouw geplaatst. In mei 2000 zijn er nog twee banen bijgelegd. Inmiddels is het noodgebouw vervangen door een prachtig paviljoen. Momenteel telt de vereniging 200 leden en zijn er diverse commissies actief bezig om het geheel in prima conditie te houden en dat verklaart ook het succes van de TV Zijtaart. Diverse activiteiten worden door het jaar heen georganiseerd. Ook vinden er elke week mixavonden, seniorenochtenden en een jeugdavond plaats. Tevens kan men 2x per jaar deelnemen aan een cyclus tennislessen (lid van de vereniging). Eenieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt een kijkje te nemen bij een van de activiteiten is hierbij van harte welkom.

Nieuws

Online reserveren

Beste leden, Enige tijd geleden heeft er een peiling plaatsgevonden over het wel of niet digitaal afhangen/reserveren van de tennisbanen. Uit deze peiling is naar voren gekomen dat de grote meerderheid het online reserveren heeft verkozen boven het afhangbord. 

Lees meer

kortingsactie Intersport

Onze sponsor Intersport Superstore Uden heeft een fantastische kortingsactie voor de leden van Tennisvereniging Zijtaart!    

Lees meer

Prachtig bedrag voor TV Zijtaart

Afgelopen weken was de Rabobank Clubsupport actie. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op verenigingen en clubs. Elke club of vereniging heeft een goed doel bedachts waaraan ze dit geld zouden gaan besteden.

Lees meer

Ledverlichting

Zoals jullie waarschijnlijk al is opgevallen, heeft Datronics Sportveldverlichting begin augustus LED verlichting geïnstalleerd op onze tennisbanen. 

Lees meer

Korting voor leden

15% korting op artikelen bij InterSport Uden. Zie hieronder.

Lees meer

De tennislessen gaan weer van start

Beste jeugdleden en ouders,  Zoals jullie wellicht hebben gehoord kunnen we voor de jeugdleden de tennislessen weer oppakken. Deze zullen dan ook van start gaan vanaf maandag 4 mei, we voorzien jullie graag van de volgende informatie.  

Lees meer

Winnaars Open Toernooi

afgelopen weken stond het open toernooi van TV Zijtaart op het programma. Ook dit jaar was Eethuis De Reiger weer de hoofdsponsor. De toernooicommissie wist ondanks het slechte weer het toch weer allemaal in goede banen te leiden. Hieronder de winnaars:

Lees meer

Privacy Beleid TV Zijtaart

Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Lees meer

Sponsors

Sponsors

Agenda

7.05.2021 - 5.09.2021

Intern Voorjaar

15.10.2021 - 13.02.2022

Intern Najaar