0413-769025

May 1, 2020

De tennislessen gaan weer van start


Beste jeugdleden en ouders,
 Zoals jullie wellicht hebben gehoord kunnen we voor de jeugdleden de tennislessen weer oppakken. Deze zullen dan ook van start gaan vanaf maandag 4 mei, we voorzien jullie graag van de volgende informatie.

 

Helaas is het voor ouders in deze periode vooralsnog niet mogelijk/toegestaan om samen met je kind het tennispark te betreden. Hiervoor zijn richtlijnen afgegeven, waar wij ons als vereniging aan zullen moeten houden.

 

Door de aangegeven looproute te hanteren kan het tennispark voor de jeugd/jonge spelers, trainers en corona verantwoordelijke veilig gebruikt worden.

U kunt uw kind (op gepaste afstand van anderen) afzetten en weer ophalen waar de fietsen worden gestald. Mocht er bij aankomst of vertrek iemand anders zijn of haar fiets aan het stallen zijn, zorg ook dan/daar voor voldoende afstand.

 

In deze periode is de ingang het poortje achterin de fietsenstalling (dus niet zoals gebruikelijk, langs het paviljoen naar boven lopen). Er is een looproute met eenrichting gemaakt, waardoor er (ruim) voldoende afstand kan worden bewaard bij binnenkomen en verlaten van het tennispark. De route wordt door middel van pijlen aangegeven.

 

De ingang is tevens de wachtruimte voor de volgende kinderen die de baan op gaan, er zijn vakken gemaakt waarin gewacht kan worden, zodat ook daar voldoende afstand (1,5 meter) gehouden kan worden. Doordat de groep kinderen bestaat uit de twee leeftijdscategorieën (tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar) heeft de gemeente aangegeven dat toch de richtlijn van 1,5 meter afstand aangehouden dient te worden voor alle jeugdspelers. Wanneer de kinderen klaar zijn met de les en de baan hebben verlaten richting de uitgang, mag de volgende groep kinderen door het poortje naar de tennisbaan. De tennisleraar zal hierin ook informatie geven.

Bij het verlaten van de baan en het tennispark volg je ook de looproute, de uitgang vanaf de banen 1 en 2 gaat vanaf de trap omhoog en dan via de “oude” ingang er weer uit.

 

Het is in noodgevallen mogelijk om gebruik te maken van het toilet, maar zorg er a.u.b. voor dat dit ook alleen bij uitzondering nodig is. Er wordt gezorgd voor zeep, papieren handdoeken en ontsmettingsmiddelen. Ook bij het gebruik maken van het toilet wordt er gebruik gemaakt van de looproute, ook wanneer je weer terug naar de baan loopt.

 

Verder willen we jullie en de kinderen vragen zo min mogelijk aan te laten raken, alleen wat noodzakelijk is graag. Alles wordt natuurlijk wel gereinigd, maar we willen geen risico nemen.

We vragen jullie nadrukkelijk om niet te vroeg aanwezig te zijn, zeker niet eerder dan 10 minuten voor de start van de les. Wanneer je moet wachten, doe je dit ook volgens de aangegeven richtlijnen.

 

Na de trainingen is het de bedoeling dat iedereen direct naar huis gaat, er kan niet gedoucht of niets gedronken worden op de club. Hopelijk komt hier snel verandering in.

Tijdens de trainingen is er ook altijd een corona verantwoordelijke aanwezig, mochten er vragen zijn geef je kind eventueel een briefje mee of neem vooraf even contact op met Patricia van Dijk.

Mochten de jonge/jeugdleden tot en met 15 jaar vrij willen tennissen dan kan dit alleen op verzoek én ook onder toezicht. Mocht je willen gaan tennissen dan kun je hiervoor contact opnemen met Patricia van Dijk, waar mogelijk zal zij er voor zorgen dat er toezicht zal zijn. Ook deze regel wordt ons opgelegd en zullen we moeten hanteren om de mogelijkheid tot vrij tennissen te kunnen (blijven) benutten.

 

We hopen dat onze jonge/jeugdleden weer lekker kunnen genieten van de les en het spelletje op de baan en vertrouwen erop jullie met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met sportieve groet namens het gehele bestuur, Diane Biemans

Informatie

Tennisvereniging Zijtaart bestaat inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Op 14 september 1998 is de vereniging opgericht en in oktober 1999 zijn de eerste twee banen opgeleverd en is er een noodgebouw geplaatst. In mei 2000 zijn er nog twee banen bijgelegd. Inmiddels is het noodgebouw vervangen door een prachtig paviljoen. Momenteel telt de vereniging 200 leden en zijn er diverse commissies actief bezig om het geheel in prima conditie te houden en dat verklaart ook het succes van de TV Zijtaart. Diverse activiteiten worden door het jaar heen georganiseerd. Ook vinden er elke week mixavonden, seniorenochtenden en een jeugdavond plaats. Tevens kan men 2x per jaar deelnemen aan een cyclus tennislessen (lid van de vereniging). Eenieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt een kijkje te nemen bij een van de activiteiten is hierbij van harte welkom.

Nieuws

Online reserveren

Beste leden, Enige tijd geleden heeft er een peiling plaatsgevonden over het wel of niet digitaal afhangen/reserveren van de tennisbanen. Uit deze peiling is naar voren gekomen dat de grote meerderheid het online reserveren heeft verkozen boven het afhangbord. 

Lees meer

kortingsactie Intersport

Onze sponsor Intersport Superstore Uden heeft een fantastische kortingsactie voor de leden van Tennisvereniging Zijtaart!    

Lees meer

Prachtig bedrag voor TV Zijtaart

Afgelopen weken was de Rabobank Clubsupport actie. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen op verenigingen en clubs. Elke club of vereniging heeft een goed doel bedachts waaraan ze dit geld zouden gaan besteden.

Lees meer

Ledverlichting

Zoals jullie waarschijnlijk al is opgevallen, heeft Datronics Sportveldverlichting begin augustus LED verlichting geïnstalleerd op onze tennisbanen. 

Lees meer

Korting voor leden

15% korting op artikelen bij InterSport Uden. Zie hieronder.

Lees meer

De tennislessen gaan weer van start

Beste jeugdleden en ouders,  Zoals jullie wellicht hebben gehoord kunnen we voor de jeugdleden de tennislessen weer oppakken. Deze zullen dan ook van start gaan vanaf maandag 4 mei, we voorzien jullie graag van de volgende informatie.  

Lees meer

Winnaars Open Toernooi

afgelopen weken stond het open toernooi van TV Zijtaart op het programma. Ook dit jaar was Eethuis De Reiger weer de hoofdsponsor. De toernooicommissie wist ondanks het slechte weer het toch weer allemaal in goede banen te leiden. Hieronder de winnaars:

Lees meer

Privacy Beleid TV Zijtaart

Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Lees meer

Sponsors

Sponsors

Agenda

7.05.2021 - 5.09.2021

Intern Voorjaar

15.10.2021 - 13.02.2022

Intern Najaar