0413-769025

Aanmelding als lid, aspirant-lid of zomerlid

Aanmelding moet gebeuren door middel van een ondertekend inschrijfformulier (in paviljoen voorhanden of klik hier om het formulier te downloaden).

Tevens moet hierbij een pasfoto worden ingeleverd (bij voorkeur via mail naar info@tvzijtaart)

Alle leden zijn tevens lid van de KNLTB

 

Aspirant lidmaatschap

Inschrijving als aspirant-lid is éénmalig voor een periode van 6 maanden mogelijk voor senioren (per 1 januari 17 jaar of ouder). Het aspirant-lidmaatschap houdt in dat men aan alle interne verenigingsactiviteiten mag deelnemen (inclusief tennislessen). Aspirant-leden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet aan activiteiten deelnemen die onder auspiciën van de KNLTB worden georganiseerd. (LET OP: De Clubkampioenschappen vallen onder KNLTB en dat wil zeggen dat je als aspirant-lid daar dus niet aan mee kunt doen!).

Voor het aspirant-lidmaatschap (duur ½ jaar) is men de helft van de normale jaarcontributie verschuldigd, maar geen inschrijfgeld. Indien men na afloop van de periode van het aspirant-lidmaatschap definitief lid wil worden van de vereniging is het restant van de jaarcontributie verschuldigd plus het inschrijfgeld.

 

Zomerlidmaatschap

Voor personen die alleen in de zomermaanden willen tennissen bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk lidmaatschap voor de maanden mei tot en met augustus. De kosten hiervoor bedragen

€ 50,00. Inschrijfgeld is niet verschuldigd. Zomerleden zijn geen lid van de KNLTB en kunnen dus niet deelnemen aan toernooien e.d. die worden georganiseerd onder auspiciën van de tennisbond. Hieronder vallen ook de clubkampioenschappen. Voor het overige hebben zomerleden dezelfde rechten als de gewone leden zoals, onbeperkt vrij tennissen, deelname aan de inloopavonden en deelname aan specifieke eigen verenigingsactiviteiten (b.v. thuisblijverstoernooi in de vakantieperiode).

Informatie

Tennisvereniging Zijtaart bestaat inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Op 14 september 1998 is de vereniging opgericht en in oktober 1999 zijn de eerste twee banen opgeleverd en is er een noodgebouw geplaatst. In mei 2000 zijn er nog twee banen bijgelegd. Inmiddels is het noodgebouw vervangen door een prachtig paviljoen. Momenteel telt de vereniging 200 leden en zijn er diverse commissies actief bezig om het geheel in prima conditie te houden en dat verklaart ook het succes van de TV Zijtaart. Diverse activiteiten worden door het jaar heen georganiseerd. Ook vinden er elke week mixavonden, seniorenochtenden en een jeugdavond plaats. Tevens kan men 2x per jaar deelnemen aan een cyclus tennislessen (lid van de vereniging). Eenieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt een kijkje te nemen bij een van de activiteiten is hierbij van harte welkom.

Nieuws

Kledingsponsor voor Jeugdteam TV Zijtaart

Jeugdteam Groen van TV Zijtaart werd afgelopen week compleet in het nieuw gestoken met prachtige teamkleding.

Lees meer

Foto's Jeugd

Er zijn nieuwe foto's geplaatst van de Jeugd van TV Zijtaart.

Lees meer

Privacy Beleid TV Zijtaart

Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Lees meer

Sponsors

Sponsors

Agenda

4.01.2019

Dames Vrijdag - De Beek

11.01.2019

Dames Vrijdag - Dommelen

12.01.2019

Dames Zaterdag - Pieter Brueghel