0413-769025

May 26, 2018

Privacy Beleid TV Zijtaart


Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

TV Zijtaart heeft de volgende zaken geregeld:

·        Er is een privacy-beleid opgesteld waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd en waarin beschreven staat welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel. Dit privacy beleid is bijgevoegd en is ook te vinden op www.tvzijtaart.nl

·        Er is een privacy-verantwoordelijke/privacy-persoon benoemd in het bestuur waar iedereen terecht kan voor vragen en klachten. Dit is de secretaris. Klachten zullen desgewenst behandeld worden door de voorzitter van onze vereniging;

·        Personen die persoonsgegevens kunnen inzien zullen worden gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

·        Er zijn richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met de verspreiding van persoonsgegevens. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de ledenlijst die beschikbaar is geweest via het afgesloten gedeelte van de website en in het paviljoen worden verwijderd.;

·        Alle computers waarop de gegevens worden verwerkt worden continue voorzien van de laatste beveiligingsupdates en virusscanners;

·        Uw gegevens worden alleen verstrekt aan de KNLTB en aan geen enkele andere externe partij tenzij hier in het bestuur anders over wordt besloten bij unanimiteit. In een dergelijk geval zal hierover nadere informatie worden verstrekt en de mogelijkheid worden geboden om hier bezwaar tegen te maken.

 

In het kader van de AVG moeten wij aan u vragen of u bezwaar heeft tegen het gebruik van geschikt beeldmateriaal waarop u kunt zijn afgebeeld in het kader van activiteiten van onze vereniging. Dit betreft bijvoorbeeld foto’s van evenementen zoals toernooien, interne-/externe competitie en feest-/ spellenavonden.

Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die passen binnen de doelstellingen van onze vereniging. Indien u geen toestemming verleent zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat u op foto’s wordt afgebeeld maar hierbij vragen wij ook uw eigen medewerking. Als er bijvoorbeeld een foto wordt gemaakt tijdens een activiteit, dan is het ook uw eigen verantwoordelijkheid om aan te geven dat u hier niet op afgebeeld wilt worden. 


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en u ervan overtuigd te hebben dat het bestuur van TV Zijtaart alles doet wat in zijn vermogen ligt om de privacy van u als oud-lid goed te waarborgen. Toch kunnen wij ons ook goed voorstellen dat bovenstaande nog vragen en/of onduidelijkheden oproept. Neem dan contact op met onze privacy-persoon binnen het bestuur via info@tvzijtaart.nl

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

Informatie

Tennisvereniging Zijtaart bestaat inmiddels alweer meer dan 20 jaar. Op 14 september 1998 is de vereniging opgericht en in oktober 1999 zijn de eerste twee banen opgeleverd en is er een noodgebouw geplaatst. In mei 2000 zijn er nog twee banen bijgelegd. Inmiddels is het noodgebouw vervangen door een prachtig paviljoen. Momenteel telt de vereniging 200 leden en zijn er diverse commissies actief bezig om het geheel in prima conditie te houden en dat verklaart ook het succes van de TV Zijtaart. Diverse activiteiten worden door het jaar heen georganiseerd. Ook vinden er elke week mixavonden, seniorenochtenden en een jeugdavond plaats. Tevens kan men 2x per jaar deelnemen aan een cyclus tennislessen (lid van de vereniging). Eenieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt een kijkje te nemen bij een van de activiteiten is hierbij van harte welkom.

Nieuws

Meierijstad Tenniskampioenschappen

alle clubkampioenen van alle tennisverenigingen in Meierijstad kwam afgelopen week bij elkaar op de tennisvelden Frisselstein in Veghel om uit te maken wie er zich komend kampioen van Meierijstad mag noemen.

Lees meer

Tennislessen 2019

Ook in het najaar worden er weer tennislessen ingepland, hiervoor kun je jezelf inschrijven middels het inschrijfformulier hier op de website.

Lees meer

Kledingsponsor voor Jeugdteam TV Zijtaart

Jeugdteam Groen van TV Zijtaart werd afgelopen week compleet in het nieuw gestoken met prachtige teamkleding.

Lees meer

Privacy Beleid TV Zijtaart

Per 25 mei 2018 zal EU-breed de nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG) in werking treden. Ook wij zullen als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. Met dit bericht willen wij u informeren over de wijze waarop TV Zijtaart dit heeft geregeld en toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Lees meer

Agenda

27.09.2019 - 5.01.2020

Intern Najaar